Hoppa till innehåll

Användning av grill i våra bostadsområden

Nu är grillsäsongen äntligen i full gång! Självklart får man grilla ute i våra bostadsområden, men för att göra det måste man vara medveten om riskerna som tillför. Därför vill vi sprida riktlinjer på vad du ska tänka på innan, under och efter du grillar.

Vad du ska tänka på:
• Grillningen sker alltid under eget ansvar
• Kontrollera att det först och främst inte är något eldningsförbud
• Följ grillens bruksanvisning
• Grillen ska vara placerad på en platt och obrännbar yta.
• Lämna aldrig grillen utan tillsyn
• Ha alltid vatten eller en brandsläckare till hands för att kunna släcka en eventuell brand
• Var noga med att släcka eld och glöd ordentligt efter att du är klar
• Tänk på att inte kasta grillen eller grillkol i soporna medan de är varma, om du är osäker låt de svalna i några dagar för att vara helt säker på brandrisken
• Grillkolen eller grillen kan inte slängas i naturen, eftersom det kan vara giftigt och har en långsam nedbrytningsperiod
• Använd grillkol ska lämnas till återvinningscentralen, i en särskild behållare för aska

Var försiktig och städa efter dig ordentligt när du grillar. Sprid detta gärna vidare till dina grannar.