Hoppa till innehåll

Årets bolagsstämma

Bolagsstämmor i Eskilstunas kommunala bolag avseende räkenskapsåret 2019 kommer inte att vara öppna för allmänheten. Anledning är den pågående Coronavirus-pandemi som gör att vi inte vill samla många människor på samma plats.

Den som önskar ställa frågor till de kommunala bolagen, om dess verksamhet, ges möjligheten att skicka dessa skriftligen till anders.andersson@eakf.se eller anu.hellman@eakf.se.

Svar kommer att lämnas till frågeställaren skriftligen. Frågor och svar kommer även att publiceras på aktuellt bolags hemsida. Det går även bra att beställa årsredovisningar för räkenskapsåret 2019. Protokoll från stämman kommer att publiceras på respektive bolags hemsida.

Du kan även läsa årsredovisningen från 2019 direkt på webben. Årsredovisning 2019

På vår webbsida hittar du även alla våra protokoll och tidigare årsredovisningar Styrelseprotokoll och årsredovisningar.