Hoppa till innehåll

Cirka 600 lägenheter kommer att säljas 2020

Idag den 8 oktober har Kommunfastighets styrelse beslutat att genomföra en försäljning av cirka 600 lägenheter. Hyresgästerna kommer att bo kvar hos sin nya hyresvärd på samma villkor som idag. Hyran eller andra hyresvillkor förändras inte i och med försäljningen.

Husen som vi planerar att sälja är:

  • Samariten 13, Odlarskolan
  • Skrinnarvägen 1-21, Viptorp (428 lägenheter)
  • Skogsängsgatan 18-24, Skogsängen (131 lägenheter)
  • Trädgårdsgatan 5, Torshälla (10 lägenheter)
  • Trädgårdsgatan 4, Torshälla (8 lägenheter)

Försäljningen inleds nu under hösten 2019. Vem som köper husen vet vi inte än utan intresserade köpare kommer att få lägga bud under hösten/vintern. Sommaren/hösten 2020 räknar vi med att de nya fastighetsägarna kan ta över husen, efter att kommunfullmäktige tagit beslut om försäljningen.

Vi har fått i uppdrag från kommunfullmäktige att under 2020 sälja ett antal fastigheter för att stärka kommunens ekonomi. Vinsterna från försäljningen ger ekonomiska möjligheter att bidra till kommunens investeringar i välfärden. Förutom att vi säljer cirka 600 lägenheter så kommer vi även att sälja Odlarskolan för att bidra med pengar till kommunen. Försäljningen bidrar även till att Kfast kan minska sin skuldsättning i samband med nybyggnation och underhåll av befintliga fastigheter.

Om du bor i ett av husen som säljs så kommer vi att hålla dig informerad om vad som händer och meddela när det finns ny information om försäljningen. I Frågor och svar hittar du mer information om försäljningen.

Frågor och svar om försäljning 2020

Skrinnarvägen 1-21 i Viptorp är några av de fastigheter som planeras att säljas under 2020.