Hoppa till innehåll

Förhandlingen om årets hyresjustering fortsätter

Årets hyresförhandling fortsätter nu med hjälp av Hyresmarknadskommittén. Förhandlingarna om den årliga hyresjusteringen inleddes med Hyresgästföreningen i december 2018 men har ännu inte resulterat i någon överenskommelse.

– Vi har haft ett flertal möten med Hyresgästföreningen men vi står fortfarande för långt ifrån varandra. Därför tar vi nu hjälp av Hyresmarknadskommittén för att komma överens om hyresnivåerna för 2019, säger Kommunfastighets VD Fredrik Elf.

Kommunfastighet har yrkat på en höjning av hyrorna med 3,75 procent för att kompensera för ökade kostnader samt för att kunna underhålla fastigheterna och fortsätta erbjuda bra bostäder. Kommunfastighets bestånd består till stor del av fastigheter som är byggda på 60- och 70-talen och som har ett stort underhållsbehov. De generella kostnadsökningarna i samhället gör att kostnaderna för förvaltning och underhåll ökar för varje år. Den ökningen måste kompenseras med en årlig hyreshöjning för att kunna upprätthålla bostädernas kvalitet.

Under flera år har Kommunfastighet fått lägre hyreshöjningar i årsförhandlingarna än de generella kostnadsökningarna vilket inte fungerar i längden. Kommunfastighet tar dessutom ett stort ansvar för Eskilstunas utveckling genom att investera i nya bostäder för att minska bostadsbristen i Eskilstuna samt genom att ta ett stort socialt ansvar och arbeta för ökad trygghet.

Nu kommer Hyresmarknadskommittén att titta på parternas argument och ge ett medlingsbud, vilket kan ta några veckor. Den nya hyresnivån börjar gälla 1 april.

– Vi beklagar att vi ännu inte kan ge våra hyresgäster besked om de nya hyrorna men vi hoppas att vi nu kan hitta en överenskommelse så snart som möjligt. För oss är det viktigt att vi har hyror som möjliggör att vi kan åtgärda det stora underhållsbehov som finns så att vi kan fortsätta erbjuda våra hyresgäster bra hem, säger Kommunfastighets VD Fredrik Elf.

Fakta om Hyresmarknadskommittén
De allmännyttiga bostadsföretagens branschorganisation, SABO, har en tvistelösningsfunktion som heter Hyresmarknadskommittén. Den består av representanter från SABO och Hyresgästföreningen. Hyresmarknadskommittén instiftades 1957.