Hoppa till innehåll

Härligt resultat för K-fast i Skåneinitiativet

Resultatet från Skåneinitiativet är nu sammanställt.

Den 7 februari 2008 på konferensen SABOs energiutmaning i Malmö lanserades Skåneinitiativet, ett initiativ som handlade om att de företag som anslöt sig skulle minska sin energianvändning med 20% till år 2016.

Energisatsningen har nu summerats och resulterade i att anslutna företag minskade energianvändningen med 17% mellan åren 2007 och 2016. Cirka 400 000 lägenheter, 105 företag, har deltagit i Skåneinitiativet och år 2016 var lägenheternas energianvändning i snitt 26 kWh mindre per kvadratmeter och år än 2007. Därmed har bostadsbolagen tillsammans tagit bort energianvändning i motsvarade drygt 70 000 lägenheter på ett år.

För kommunfastigheters egen del var resultatet än bättre än så och satsningen resulterade i en energiminskning om 19,2% mellan 2007 och 2016. Ett resultat vi kan vara mycket stolta över!