Hoppa till innehåll

Hjälp oss att bli bättre!

Ett bra sätt för dig att berätta vad som funkar bra och vad som behöver förbättras är genom vår hyresgästenkät som skickas från AktivBo. Kanske var du en av alla hyresgäster som fick enkäten i år?

Vi delar ut enkäten till varannan lägenhet. Om du inte får enkäten i år så kommer du att få den nästa år. Alla som besvarar enkäten är med i utlottningen av 20 familjebiljetter till Munktellbadet!

Stamrenoveringen på Örtagården är ett bra exempel på hur önskemål kan leda till förbättringar. De boende berättade i kundenkäten att de önskade förändringar på bland annat utemiljö, belysning, trapphus, allmänna utrymmen och tvättstugor. När vi sedan under året beslutade för vad som skulle åtgärdas valde vi att lägga in förbättringsåtgärder på dessa områden i samband med stamrenoveringen. Med dessa åtgärder hoppas vi på en upplevd förbättring!