Hoppa till innehåll

Kfast och Fastighetsägarna utvecklar Eskilstuna tillsammans

Eskilstuna Kommunfastigheter AB (Kfast) är nu medlemmar i Fastighetsägarna MittNord. Vi vill tillsammans, och i samverkan med Eskilstuna kommun och näringslivet, verka för att Eskilstuna blir en ännu mer attraktiv stad att bo i och verka på.

– I samarbete med Fastighetsägarna MittNord har vi goda möjligheter att lyckas inom områden som är avgörande för Eskilstunas framtid som exempelvis tillgång till moderna bostäder, ökad trygghet, minskad segregation och ännu mer attraktiv stad och landsbygd, säger Fredrik Elf, vd Kfast.

– Vi är väldigt glada för att Kfast vill vara medlem hos oss. Vi ser fram emot att samverka i en rad frågor med betydelse för kommunens utveckling och attraktivitet, säger Andreas Sjöberg, vd Fastighetsägarna MittNord.

Samarbetet kommer utgå från tre övergripande områden.

Utveckla hyresrätten
Genom samarbete över gränser och genom att lära av varandra utvecklar vi hyresrätten och skapar nya produkter och service för hyresgästernas bästa. Vid nyproduktion kan vi lära av varandra gällande produktutveckling och kundefterfrågan. Moderniseringsbehovet av det befintliga bostadsbeståndet är också stort, där kan vi samarbeta för ökad effektivitet och kundnöjdhet.

Insatser för de som står utanför ordinarie bostadsmarknad
Alla människor har rätt till en bostad och en bostad är en av de mest grundläggande pusselbitarna för ett gott liv. På den öppna bostadsmarknaden finns dock enskilda och grupper som har svårt att hävda sig på grund av ekonomiska och sociala förutsättningar. Fastighetsägare i hela staden behöver bidra och hjälpa till för att lösa detta. Samarbetet mellan parterna syftar till att skapa förutsättningar för ett strukturerat och aktivt lokalt arbete i syfte att minska utanförskap för de människor som har svårt att av egen kraft skapa sig en dräglig bostadssituation.

Bygga stad genom gemensamma insatser kring stadsdelsutveckling
Eskilstuna och Torshälla växer och utvecklas! För att orterna i framtiden ska vara attraktiva för företag att etablera verksamhet i måste utvecklingen fortsätta. Samverkan mellan näringslivet och kommunen är avgörande för framgång och genom att ortens ledande bostadsbolag tillsammans verkar för tryggare bostadsområden och en mer attraktiv innerstad ökar förutsättningarna för att lyckas.

Parterna kommer nu tillsammans med andra samhällsaktörer att skapa arbetsgrupper inom respektive område för att Eskilstuna ska bli en ännu mer attraktiv stad att bo i och verka på.

Eskilstuna Kommunfastigheter (Kfast) är kommunens största hyresvärd med drygt 7 500 lägenheter och ledande när det gäller nyproduktion av hyresbostäder. Bolaget äger och förvaltar även ca 550 000 kvadratmeter lokaler inkl Munktellbadet.

Fastighetsägarna MittNord är en branschorganisation med drygt 200 medlemmar i Eskilstuna kommun. Tillsammans äger och förvaltar medlemmarna över 10 000 lägenheter och hundratusentals kvadratmeter kommersiella lokaler.