Hoppa till innehåll

Munktellbadets miljöcertifiering klar

Att bygga ett badhus och tänka på alla miljöaspekter är långt ifrån enkelt. Men vi har lyckats, som första badhus i Sverige, att bli Guldcertifierade!

Det är Swedish Green Building Councils som gör miljöcertifieringen och Guld är så klart det bästa man kan få.
Badhuset är byggt utifrån ett helhetsperspektiv avseende miljö, som gäller under hela dess livslängd. Ett stort fokus har lagts på att byggnaden ska hålla en så låg energikonsumtion som möjligt vid drift. Den värme som ändå behövs kommer från lokalproducerad fjärrvärme från kommunens egna kraftvärmeverk. Belysningen inne i badhuset består av LED-lampor och lågenergilampor. Ungefär hälften av elektriciteten kommer från kommunens egna vindkraftverk, en viss del av kommer från de 191 solceller som är placerade på taket och övrigt elbehov är Bra miljöval el som vi köper in från Eskilstuna Energi och Miljö AB.

Valet av byggmaterial har noggrant granskats av oberoende experter och badvattnet kommer från Hyndevad dricksvattenverk, och återcirkuleras efter rening i ett filtersystem, byggt på beprövad teknik, inne i badhuset för att spara vatten.

”Kommunfastigheter har som ambition att alltid vara ekologiskt och etiskt hållbara i våra byggprojekt. Här tänker vi hållbarhet vad gäller energi, miljö och material och det är något vi kan stå för och är stolta över”, säger Hans-Georg Wahlberg, VD Eskilstuna Kommunfastigheter AB.

”Det känns jätteroligt att vi i Eskilstuna kan fortsätta att utvecklas från en redan hög miljöambitionsnivå. Och inte blir det sämre av att vi nu, bokstavligen talat, förenar nytta med nöje”, säger Pär Eriksson, kommundirektör.