Hoppa till innehåll

Ny prismodell för parkeringsplatser

För att få rättvisa och tydliga hyror för fordonsplatser så inför vi en ny prismodell. I årets hyresförhandling med Hyresgästföreningen har vi kommit överens om att införa en modell med tre olika kategorier – centrum, övrig tätort och ej tätort.

Tidigare har hyrorna för parkeringsplatser, garage och liknande varierat både inom och mellan olika bostadsområden. Den nya prismodellen innebär mer rättvisa hyror och tydligare riktlinjer för hur hyrorna sätts. Vi har även anpassat våra parkeringsavgifter efter övriga parkeringsavgifter i Eskilstuna.

De nya hyrorna för parkeringsplatser, garage och liknande gäller från 1 juli 2020. Om din hyreshöjning blir större än 100 kr så kommer hyran att höjas med 100 kr 1 juli och resterande 1 januari 2021.

Månadshyra för fordonsplatser:

Centrum Övrig tätort Ej tätort
Parkering bil 300 200 170
Parkering bil, stor 250
Parkering bil, motorvärmare 400 300 270
Parkering elbil 700
Garage bil carport 495 400 370
Garage bil thermo 550 500 470
Garage bil stor 600 550
Garage bil varm 600 570
Garage bil nyproduktion 900
Mopedgarage 100 100 70
Mopedgarage, Nyforsgatan 22 330
Parkering husvagn 250

Centrum: Centrum, Munktellstaden, Strigeln och Stövaren

Övrig tätort: Atrium, Brunnsbacken, Djursta, Fröslunda, Hovängen, Lagersberg, Marielund, Mesta, Nyfors, Skogsängen, Söder, Torshälla, Tunafors, Viptorp, Årby och Östermalm

Ej tätort: Hällberga, Hällby, Hållsta, Kjula, och Ärla