Hoppa till innehåll

Nya hyresrätter planeras i Torshälla

Vi planerar att bygga 55 nya hyresrätter mellan Hammarbyvägen och Edvardslundsgatan, där det i dagsläget är en parkering. Det kommer främst att bli tvåor och treor i tre hus på tre till fyra våningar.

För befintliga hyresgäster i Edvardslund och andra omkringboende kommer vi att bygga 40-60 nya parkeringsplatser som ersätter den nuvarande parkeringsplatsen. Vi kommer även att bygga cirka 40 parkeringsplatser för dom som flyttar in i de nya husen. Just nu tittar vi på olika placeringar och det är inte helt klart var det blir men det kommer att byggas nya parkeringsplatser i området.

– De nya husen kommer att skapa en tydligare stadskänsla och en känsla av att ’här börjar Torshälla stad’, berättar Henrik Sjölund, Bygg- och fastighetsutvecklingschef.

Förslaget till detaljplan är ute på samråd från 22 januari till 14 februari. Under tiden visas förslaget i Värjan i Eskilstuna samt på Kvarnen i Torshälla. Stadsbyggnadsnämnden räknar med att kunna anta planen i augusti 2020. Därefter kan vi påbörja upphandling av entreprenör och byggnationen borde kunna starta runt årsskiftet 2020/2021, beroende på när detaljplanen vinner laga kraft.

Bilder: Arkitektgruppen GKAK