Hoppa till innehåll

Så mycket betalar vi i utdelning

Vi har fått några frågor om utdelningen till vår ägare Eskilstuna kommun eftersom frågan lyfts av Hyresgästföreningen. Vi vill därför passa på att berätta hur stor utdelningen är och hur det fungerar.

Varför tar kommunen ut utdelning från Kommunfastighet?
Eskilstuna kommun är Kommunfastighets ägare och har rätt att ta ut utdelning, det gör även ägare till privata fastighetsbolag. Från kommunala fastighetsbolag har kommuner rätt att ta tre olika typer av utdelning – utdelning på insatt kapital, utdelning till bostadssocialt arbete i kommunen och halva reavinsten vid försäljning av fastigheter.

Hur stor är utdelningen?
Hur stor utdelningen ska vara anges i ägardirektiven som beslutas av kommunfullmäktige. Utdelning på insatt kapital är cirka 500 000 kr per år. Enligt ägardirektiven för 2018 ska vi även ge utdelning till ägaren på 22 miljoner kr för bostadssocialt ändamål. Under 2017 bestod utdelningen även av halva reavinsten från försäljningen av fastigheter på Läkargatan och Brogatan.

Varifrån kommer pengarna?
Under 2017 kom som sagt en stor del från reavinst vid försäljning av fastigheter. Förutom det kommer utdelningen från affärsområdena bostad, kommunala lokaler och samhällsfastigheter. Det är alltså inte så att hela resultatet genereras av lägenhetshyror.

Hur mycket pengar lägger Kommunfastighet på underhåll?
I den nuvarande underhållsplanen finns det en budget på 140 miljoner kr för renovering och underhåll. Vi har cirka 2 500 lägenheter som ska stamrenoveras den närmaste tiden och vi har fullt fokus på att öka takten.

Hur höga är Kommunfastighets hyror jämfört med andra hyresvärdar?
Kommunfastighets hyresgäster har relativt låg hyra. 2017 var Kommunfastighets genomsnittshyra 988 kr/kvm medan snittet för alla kommunala bostadsbolag i Sverige var 1064 kr/kvm. Vi har de senaste åren fått en något lägre hyreshöjning än de privata hyresvärdarna i Eskilstuna. Kommunfastighet höjde senast med 1 % och de privata med 1,2 %.

Vad innebär bostadssocialt arbete?
Pengarna för bostadssocialt ändamål används till att Eskilstunas bostadsområden ska bli tryggare och bättre att bo i. Dessa pengar bidrar till förbättringar i flera av Kommunfastighets bostadsområden. Vi på Kommunfastighet är även med och lägger budget och ser till att pengarna läggs där de gör mest nytta.


Många av våra lägenheter ska stamrenoveras den närmaste tiden. I år har vi bland annat renoverat kvarter Örtagården på Östermalm.