Hoppa till innehåll

Skolmästaren belönas med silver

Våra hyresgäster i Skolmästaren, Tunafors kan nu se att det kommit upp ett nytt plakat i trapphusen. Det är ett bevis för vårt miljöengagemang, som indikerar låg energianvändning och bra inomhusklimat, bra för hyresgästen och för vår miljö!

Miljöbyggnad är en svensk miljöcertifiering som ger bra miljöer att leva, arbeta och leka i. Genom noggrann kontroll av huset där ritningar, material, beräkningar och miljörutiner har granskats kan vi säkerställa att byggnaden är bra både att vistas i för boende och för miljön.

Under kommande år sker en uppföljning av miljöcertifieringen av en oberoende granskare för att säkerställa husets fortsatta kvalitét.