Hoppa till innehåll

Svar på debattinlägg angående allmännyttan

Vi har idag skickat in ett svar på insändaren V: Privata bolag tar över allmännyttan

Kommunfastighet är en de största fastighetsägarna av hyresrätter i Eskilstuna samt Torshälla och är ett välskött och lönsamt företag. Som allmännytta har vi som särskilt uppdrag att kunna erbjuda invånarna ett varierat utbud av prisvärda lägenheter i olika områden i staden och på landsbygden. Vi har också uppdrag att ta ett stort bostadssocialt ansvar ihop med kommunens förvaltningar. Allt detta ska ske med god lönsamhet över tid för att trygga vår ekonomi.

I Eskilstuna råder stor bostadsbrist. Kommunfastigheter har därför fått i uppdrag från ägaren/kommunen att bygga nya lägenheter, för närvarande 300 per år. Detta tillsammans med ett stort underhållsbehov och upprustning av vårt äldre bestånd av 60- och 70-talsfastigheter ställer stora krav på vår ekonomiska situation. Idag råder dessutom högkonjunktur i byggbranschen vilket tenderar till att driva upp priserna och kostnaden för att bygga nytt har ökat kraftigt under senare år.

Byggande och förvaltning av fastigheter är en mycket långsiktig verksamhet. De fastigheter som vi bygger idag kommer sannolikt att finnas kvar om 100 år. Vi måste därför ständigt se över vår ekonomiska situation för att säkra att vi över tid kan erbjuda välskötta och bra lägenheter till Eskilstunaborna.

Mot bakgrund av att vi bygger många nya lägenheter kommer vi även i fortsättningen att kunna ta vårt bostadssociala ansvar ihop med kommunen. Även efter den försäljning av drygt 90 lägenheter som vi tänker genomföra så ökar vårt totala innehav med 500-600 lägenheter under 2016-2018.

Vad gäller hyresgästernas möjligheter till boinflytande över renoveringar och eventuella följande hyreshöjningar så ändras inte detta av att fastigheterna får nya ”privata” ägare. För dessa ägare gäller samma regler som för Kommunfastighet. Hyresgästerna måste lämna sitt godkännande vid renoveringar och därmed höjda hyror. Hyresgästerna har också samma besittningsskydd till sin lägenhet. Detta är lagstadgat och gäller oavsett ägare.

Sammanfattningsvis så ökar vårt bestånd av lägenheter även efter denna försäljning och vi får ett bra tillskott av kapital för att finansiera nyproduktionen.

Bertil Andersson
Styrelseordförande Eskilstuna Kommunfastigheter AB

Här kan du läsa insändaren i Eskilstuna-Kuriren, införd den 18 april.