Hoppa till innehåll

Utveckling av Fröslunda Centrum

Mycket kommer att hända i Fröslunda centrum de kommande åren. Bland annat byggs Internationella Engelska skolan (IES) ut för en mer sammanhållen och tryggare miljö.

Fröslunda centrum kommer att utvecklas för att bli en mer trygg, trivsam och levande stadsdel.

  • Internationella Engelska Skolan har i dagarna tecknat avtal med Eskilstuna kommunfastigheter för att hyra lokaler i Fröslunda under 20 år. Satsningen innebär att skolan flyttar sin verksamhet i Nyfors till Fröslunda. Den nya skolan kommer att öppna upp portarna höstterminen 2022 och ge plats för cirka 1 200 elever från förskoleklass upp till årskurs 9.
  • Mötesplats Fröslunda Fröet kommer att byta lokaler och öppna upp tillsammans med den nya verksamheten Jobbcentrum Syd. En satsning som ska erbjuda stöd till människor i behov av jobb.
  • Familjecentralen som ska starta upp under sommaren 2021 kommer bestå av mödravård, barnhälsovård, öppen förskola samt socialtjänst.