Hoppa till innehåll

Vi förenklar avfallssorteringen i Brunnsbacken

Grattis! Nu kan du som bor i Brunnsbacken slänga ditt matavfall och övriga hushållsavfall i våra nedgrävda avfallsbehållare på Bellmansgatan 1, Bellmansplan 2, 3 och 4 samt Ådalsvägen 6. I de nya miljöhusen kan du också sortera plast, pappersförpackningar och glas.

Vi vill göra det enkelt och smidigt att sortera avfall. Nedskräpning kostar, minskar tryggheten och trivseln samt bidrar till att farliga ämnen hamnar i naturen. Syftet med avfallssortering
är att ta till vara på det värde som finns i avfallet. Dessutom får vi en renare och tryggare stad och natur.

Du som bor på Sorterar på
Bellmansplan 3 & 4 Bellmansplan 3 & 4
Bellmansgatan 1 & 3 Bellmansgatan 1
Bellmansgatan 2-8, Ådalsvägen 2 & 4 Ådalsvägen 6
Bellmansplan 2 Bellmansplan 2

Tack för att du sorterar ditt avfall!